Категория Архив: Произходът на Живота

Волбахията-за инфекционното видообразуване-част 1

Волбахията – Повелителят на мухите В последните години вниманието на микробиолозите е привлечено от уникална бактерия, която се научила да управлява поведението, размножението, развитието и даже еволюцията на много животни. Тя е истинска мъжемразка, умее избирателно да убива зародишите от мъжки пол, да превръща самци в самки и да накара самките да се размножават без […]

Волбахията-за инфекционното видообразуване-част 2

Волбахията е интересна сама по себе си като уникален природен обект. Изучаването на тази бактерия позволява по-добре да се разберат общите принципи за установяване и развитие на симбиотичните системи, отношенията паразит и гостоприемник, общите закони на коеволюцията на видовете. Сложността на манипулациите, осъществявани от волбахията върху нейните гостоприемници правят задачата за разгадаването на молекулярно-генетичните механизми […]

Въведение – Защо живеем? – част 1

Социобиологията Социобиологията е ново перспективно направление в науката за поведението, което възниква в биологичната литература през късните 60 г. на 20 век. Принципите й са разработени от George C. Williams (1966) Adaptation and Natural Selection; Edward O. Wilson (1975) Sociobiology: The Emerging Synthesis; и Ричард Докинс “Егоистичният ген”(1976). Основна идея на новата научна област е, […]

Еволюция на Репликаторите -част 2

Глава 2 – Репликаторите В началото беше простотата. Дарвиновата теория на еволюцията чрез естествен подбор е убедителна, защото тя ни показва как простото може да се превърне в сложно, как неподредената смес от атоми могат да се групират във все по-сложни структури, докато в крайна сметка това не довело до създаването на човека. Дарвиновото “оцеляване […]

Агресията – войната на ястребите и гълъбите – част 3

Глава 5 – Агресия: устойчивост и егоистична машина За машината за оцеляване, друга машина за оцеляване (която не е неговото собствено дете или друг близък роднина) е част от неговата околна среда, като скала, река или храна. Тя е нещо, което е на пътя ти или нещо, което може да бъде използвано. Тя се различава […]

Грижа за копията – част 4

Глава 6 – Генното братство – Genemanship Какво е егоистичният ген? Той е само едно единствено физическо парче от ДНК. Точно както в първичният бульон, това са всички копия на определено парче ДНК, разпространени по целия свят. Какво се стреми на направи всеки отделен егоистичен ген? Да стане по-многоброен в даден генофонд. Това прави като […]

Генът-малтусианец – част 5

Глава 7 – Семейно планиране Според Уин-Едуардс (Wynne-Edwards), привърженик на идеята на груповия отбор отделни животни умишлено и от алтруистични подбуди снижават своята плодовитост за благото на групата в цяло. Тази хипотеза е привлекателна, защото тя добре съответства на това, което би следвало да правят хората. За ужасните последици от нерегулираната раждаемост Ако ръстът на […]

Войната между деца и родители – част 6

Глава 8 – Битката на поколенията Единна валута за родителски грижи Трудно може да се измисли някаква единна валута и да се оцени с нейна помощ всичките ресурси (храна или работно време), които родителите влагат в децата си. Р. Трайверс през 1972 г. предлага концепцията за “родителския принос” (РП), който се определя като “всеки принос […]

Мъже и жени – стратегия за оцеляване – част 7

Глава 9 – Битката на половете Ако съществува сблъсък на интересите между родители и деца, чиито гени са на 50% еднакви, то колко по-твърд трябва да бъде конфликта между съпрузи, съвсем не свързани с роднинство?. Всичко, което общо между тях е техният генетичен принос в едни и същи деца по 50% от всеки от родителите […]

Саможертва или егоизъм – част 8

Глава 10 – Почеши моя гръб, за да почеша аз твоя – част 1 Разгледахме взаимодействието между различните машини за оцеляване, принадлежащи към един и същи вид: взаимодействието между родители и деца, междуполовите и агресивните взаимодействия. Обаче взаимодействията между животните имат редица изненадващи аспекти, които очевидно не попадат в нито една от тези класификации. Един […]