Категория Архив: Еволюцията е самоорганизация

Синергетиката и произхода на живота

Новата термодинамика Последните 20-25 г. е отбелязан реален прогрес в обяснението на процесите на възникването на живота и е свързан предимно с приложението на теорията за самоорганизиращите се системи. Единствено с помощта на теорията за самоорганизацията можем да се доближим до загадката на произхода на живота и еволюцията, по какъв начин от неорганични молекули се […]

Дисипативните системи на Пригожин

Флуктуации и обратни връзки Всички обекти на окръжаващия ни свят представляват някакъв вид системи, т.е. съвкупност от съставящите ги елементи и връзките помежду им. Елементите на всяка система, на свой ред, винаги имат някаква самостоятелност на поведението. Движенията на елементите на микрониво е прието да се наричат “флуктуации” или “шум” и обикновено не представляват интерес […]

Примери за самоорганизация в живата природа

Дисипативни структури са описани за всички нива на структурна организация от субатомно ниво (лазер) до ниво организми. Ето някои примери за самоорганизация на неживата природа, които сме разгледали досега: Лазер Автоколебателните химични реакции от типа Белоусов-Жаботински Топлинна конвекция и турбулентност До момента са натрупани многобройни свидетелства за самоорганизация в разнообразни биологични системи на всички нива […]