Категория Архив: Квантова механика на полето

Скаларни и векторни полета

Полето може да се определи от единична стойност като температурата, т.е скаларно поле или за определянето му да са необходими и други стойности, определящи направлението във всяка точка – векторно поле. Скаларно поле Векторно поле В квантовата теория на полето, въздействието на полето може да бъде представено от виртуална частица. Броят на компонентите на полето […]

Локални калибровъчни симетрии

Калибрите на Вайл Терминът “калибровъчна симетрия” може и да не е много удачен, но е придобил популярност във времето. Той е въведен през 1920 от Херман Вайл (Hermann Weyl), в статията му “Гравитация и електроенергия”, в която той се опитва безуспешно да формулира теория, която би могла да обедини електромагнетизма и общата теория на относиггелността. […]

Квантовата теория на полето

Частици и полета – класически и квантови Дуалността на класическата теория До началото на 20-ти век, физиците са смятали, че светът се състои от два елемента – частици и полета. Полето се счита за специфична форма на материята с много необичайни свойства и въпреки че частиците и вълните се преплитат в сложна мрежа от взаимодействия, […]

Полето на Янг-Милс

През 1954 г. Янг Чен Нинг (Chen Ning Yang) и Робърт Милс (Robert L. Mills), които са работили заедно по това време в Националната лаборатория Брукхейвън, публикуват кратка статия, която и до днес служи за основа квантовата теория на полето. Те нарекли теорията си "теория на B-полетата", но сега е по-известна като "теория на Янг-Милс". […]