Категория Архив: Ендосимбиоза

Ендогенезис – Възникването на еукариотите

Клетъчна теория Клетъчната теория е важно биологично обобщение. Тя засяга общността на произхода и единството на строежа и развитието на организмите. Съгласно клетъчната теория, техния основен структурен елемент е клетката. Клетъчната теория за първи път е формулирана от немският учен Теодор Шван (1838-39). Съвременната биология разглежда многоклетъчния организъм като съвкупност от клетки, но и в […]

Волбахията-за инфекционното видообразуване-част 1

Волбахията – Повелителят на мухите В последните години вниманието на микробиолозите е привлечено от уникална бактерия, която се научила да управлява поведението, размножението, развитието и даже еволюцията на много животни. Тя е истинска мъжемразка, умее избирателно да убива зародишите от мъжки пол, да превръща самци в самки и да накара самките да се размножават без […]

Волбахията-за инфекционното видообразуване-част 2

Волбахията е интересна сама по себе си като уникален природен обект. Изучаването на тази бактерия позволява по-добре да се разберат общите принципи за установяване и развитие на симбиотичните системи, отношенията паразит и гостоприемник, общите закони на коеволюцията на видовете. Сложността на манипулациите, осъществявани от волбахията върху нейните гостоприемници правят задачата за разгадаването на молекулярно-генетичните механизми […]