Категория Архив: Квантовата механика. Елементарните

Елементарните частици

Обяснението на света минава задължително през търсенето и изследването на основните съставни части на материята. Елементарни частици сe наричат такива частици, които са първични, неделими , от които се предполага, че се състои цялата материя. Тъждественост на елементарните частици Ето от най-удивителните свойства на елементарни частици, отличаващо тези частици от обикновените неелементарни частици, като например […]

Бозоните и фундаменталните взаимодействия

Бозоните За да се завърши картината на строежа на материята е необходимо да опишем не само самите фундаментални частици, но и начините, с които те се задържат една около друга, с фундаменталните взаимодействия, които се оказа, че отново се осъществяват посредством частици, наречени бозони. Бозоните са елементарни частици, атомни ядра и атоми с нулев или […]

Диаграмите на Файнман

Диаграмите на Файнман са метод за  графично представяне на вероятностите при взаимодействията в квантовата теория на полето. Методът е предложен от Ричард Файнман (Richard Phillips Feynman). Какво се крие зад диаграмите на Файнман Математическите изрази в квантовата теория на полето са много сложни. Просто за забавление, ще покажа какъв математически израз се крие зад Файнмановите диаграми. Например, взаимодействието […]

Стандартният модел

Първата стъпка към разбирането на микрокосмоса е направена като резултат на систематизация на всички известни частици. Настоящите ни познания за елементарните частици и техните взаимодействия са обобщени от Стандартния модел, която съвсем не може да се смята за пълна и окончателна теория. Съдържание Фермиони: Кварки – горен кварк, долен кварк, чаровен кварк, странен кварк, върховен […]