Категория Архив: Условия за живот

За произхода на Земята и Слънчевата система

Преди 4.6 милиарда години Слънчевата система е все още протозвезден облак (мъглявина), който се състои предимно от водород, хелий, лед и силикати. Този “облак”,  с произход вероятно експлозията на близка свръхнова, започва да се кондензира заради гравитацията. Сърцевината на мъглявината става все по-гъста и сблъсъците между частиците се увеличават, превръщайки кинетичната енергия в топлинна. Около […]

Защо именно от въглерод и вода

Но защо именно от въглерода се изграждат молекулите на живота, а водата е преобладаващото вещество в живите същества? Причината е в температурните условия на Земята и първичната й атмосфера: Метанът и амонякът са в газообразно състояние и не могат да са разтворители, а полимерните молекули на основа силиций са твърде инертни при тези условия. Въглеродната […]

Защо 37 ° C?

В химията има два противоположни процеса: синтез на вещества при ниски температури с освобождаване на енергия и повишаване на температурата. разпадане на веществата при високи температури с поглъщането на енергия и температурата се понижава. И двата процеса нямат ясни граници и необходимите за извършването им температури се припокриват при средни температури. В такъв случай би […]

Алтернативен живот

Макар, че досега ни е известен само земния въглеродно-белтъчен-нуклеиново-воден живот, това не означава, че в безграничния Космос не може да съществуват и други форми. Основа на живота във Вселената могат да бъдат: Широко разпространените химически елементи от IV-VI група от таблицата на Менделеев (въглерод, силиций, кислород, флуор, азот, фосфор, сяра и т.н.), способни да образуват […]

Първи следи на живот

Във въглерода, вземал някога участие във фотосинтеза, необратимо се изменя съотношението на изотопите C12 и C13 и това е сигурен белег за органичния му произход. Най-стария намерен такъв въглерод е на възраст 3.85 милиарда години. Числото е впечатляващо и само по себе си, но още по-впечатляващо е обстоятелството, че тези въглеродни отложения са в масива […]