Категория Архив: Хигс – поле, механизъм, частица

Защо имаме нужда от Хигс бозон?

Защо имаме нужда от Хигс бозон? Защо бяха тези огромни вълнения около тази частица? Изявления като: "Тя дава маса на всички останали частици," са правилни, но е логичен въпроса: "Защо трябва масата да идва от тази нова частица?". "Божествената частица" е само метафора, която намеква, че този бозон играе централна роля в съвременните теории за […]

Какво трябва да е бозонното поле на Хигс?

Полето на Хигс, може с лекота да се предположи, е едно ново квантово поле, а "божествения" е неговият квант и в това няма нищо изненадващо – всички елементарни частици са кванти на съответните квантови полета. Електромагнитното поле е квантово, а съответатващата му елементарна частица е фотонът. По този начин полето на Хигс до известна степен, […]

Когато бозоните на Янг-Милс изядоха бозоните на Голдстоун

Едно сомбреро с марка Голдстоун За функцията на Лагранж  вече споменах в Локални калибровъчни симетрии, но тук е необходимо отново да се върнем към нея. Лагранжианът или функция на Лагранж, в най-простия случай, представлява разликата между кинетичната и потенциална енергия на системата, записана като функция от променливите на състоянието на системата – обобщени координати и […]

Електрослабата теория и механизма на Хигс

За първи път, през 1967 г. независимо един от друг от Стивън Вайнберг(Steven Weinberg) и Абдул Салам (Abdus Salam) предлагат модел на слабите взаимодействия на базата на теорията на Янг-Милс, в която калибровъчните кванти придобиват маса чрез Хигс-механизма. Най-забележителната черта на слабите сили е малкият им радиус на действие – те имат забележим ефект едва на разстояние 10-15 cm […]

Хигс и масата на фермионите

Електроните, кварките, W, Z бозоните, дължат масата си на полето на Хигс. Но полето на Хигс не е причина за цялата маса, например 98% от масата на протона е предизвикана не от Хигс, но от енергията на глуоните – връзката между кварките в квантовата хромодинамика. Глуоните нямат никаква маса, така че не им е необходим […]

Спонтанно нарушение на симетрията. Фазови преходи

Несигурният живот в един феромагнетик Механизъм на Хигс е пример за процес на “спонтанно нарушение на симетрията”, но този процес отдавна е добре известен в други области на физиката. Тази идея е предложена за първи път от Вернер Хайзенберг за феромагнитни вещества. Хайзенберг забелязал, че теорията, описваща феромагнитите има точна геометрична симетрия, докато материалът не […]