Категория Архив: Произходът на Живота

Алтруизмът на социалните насекоми – част 9

Глава 10 – Почеши моя гръб, за да почеша аз твоя – част 2 Снимка: reynoldspest.com Единен общ организъм Друг пример, към който обещах да се върна, това е явлението пчели-камикадзе, жилещи крадците на мед, което за тях е сигурно самоубийство. Медоносната пчела – това е просто едно от насекомите с високо развит обществен начин […]

Симбиоза или експлоатация -част 10

Глава 10 – Почеши моя гръб, за да почеша аз твоя – част 3 Мравките-фермери Илюстрация: Benedict Campbell Аз използвах аналогията с фермерството, за да опиша отношението на работниците към тяхната майка при ципокрилите. Тяхната ферма – това е генна ферма. Работниците използват своята майка, като по-ефикасен производител на копия на собствените им гени, отколкото […]

Приложение към гл.10

Имах амбицията да направя някакво интерактивно представяне на случая  “Наивникът, Тарикатът и Злопаметният”. Но случайно попаднах на един научно-изследователски сайт от Каталуния, в който беше приложен аплет за този случай. Прилагам резултата от мои опити с техния аплет, прилагам и кратък превод на изложението им Въвеждане на Наивниците (Suckers) Най-глупаво е, разбира се, да се […]

Мемовете-културните гени – част 11

Глава 11 – Мемовете – новите репликатори Всичко, което се каза досега, рядко се отнасяше директно към човека, макар и да е станало неволно. Терминът "машина за оцеляване" бе избран отчасти, защото думата "животно" изключваше от сферата на внимание растенията, а за някои читатели – и хората. Моите доводи на пръв поглед, би трябвало да […]

Дилемата на затворника – част 12

Глава 12. Добрите момчета се класират първи Този израз изглежда се е родил за първи път в света на бейзбола, въпреки че някои авторитети настояват, че обратното твърдение се появява дори по-рано. Американският биолог Гарет Хардин (Garret Hardin) използва тази фраза, за да формулира накратко идеята на това, което може да се нарече “социобиология” или […]

Разширен фенотип – част 13

Глава 12. «Дългата ръка на гена» Основната единица на живота, главният му двигател е репликаторът. Репликатор може да се нарече всеки обект във Вселената, който се самокопира. Репликаторите се появяват по всяка вероятност случайно, в резултат на безпорядъчни сблъсъци на малки частици. Възникнал веднъж, репликаторът може да генерира безкраен брой копия на себе си. Обаче, […]

Симбиозата- Модел на Волтера – Лотка

Живите организми не могат да съществуват сами за себе си. Работата на микробиолога Лин Маргулис (Lynn Margulis) – един от съавторите на теорията “Гея” доказва, че ние сме много по-взаимосвързани отколкото досега сме предполагали. Според нейната теория за ендосимбиозата, симбиозата е главната, управляваща сила за еволюцията. Какво е това симбиоза? Преди всичко трябва да се […]

Видове положителни взаимодействия

Мутуализъм При мутуализма (лат. mutualis взаимен) връзката е взаимноизгодна, при това често в естествени условия нито един от партньорите не може да съществува без другия, т.е тя е облигатна (задължителна) връзка. Най-тясната форма на мутуализъм е когато единия организъм живее вътре в другия. Поразителен пример за това е храносмилателната система на кравите и други преживни […]

Аменсализъм, хищничество и паразитизъм

Видове отрицателни взаимодействия Аменсализъм Аменсализъм (от гр. а – “не” и латински mensalis, “трапеза”), в биологията е отношение между два организма, при което единия индивид подтиска или наранява другия, без това да му носи какъвто и да е ефект – полза или вреда. Такъв случай е когато един организъм отделя някакво химично вещество като част […]

Видове отрицателни взаимодействия – Конкуренция

Конкуренция Тенденцията на всеки вид към неограничено размножение встъпва в противоречие с ограничеността на жизнените ресурси: храна, вода, укрития, светлина и т.н. За всички тези ресурси възниква остра конкуренция между индивиди от един вид, защото всички те имат еднакви потребности. Тази конкуренция може да бъде: пряка (активна) – борба за подходящи укрития, за по-богати на […]