Author Archives: Vanya

Квантово-механично тунелиране

Условия Квантово-механичното тунелиране се случва, когато една квантова система спонтанно се преминава от едно състояние в друго състояние с по-ниска енергия, при наличие на енергийна бариера, придружено с излъчване на излишъка от енергия. Процесът на квантовото механично тунелиране изисква две важни свойства: Физическата система трябва да има повече от едно енергийно състояние за да има […]

Експериментът Щерн-Герлах

След като елементарната частица има електрически заряд и “се върти”, това означава, че можем да я разглеждаме като малък магнит. След като частиците имат спин, то значи имат и магнитни свойства или магнитен момент. Магнитен момент имат и частиците с нулев заряд като неутроните например. . Постановка на опита Опитът, за който ще ви разкажа […]

Опитът с двата процепа на Юнг

За природата на светлината – малко история Още в древна Гърция се е водил спор за природата на светлината. Евклид и Птолемей са мислели, че светлината е някакъв лъч, който се движи от окото към наблюдавания обект. Демокрит и Аристотел (c) http://bgchaos.com са смятали обратното. Близо 800 години след Птолемей, в Басра (днешен Ирак) Абу […]

Скаларни и векторни полета

Полето може да се определи от единична стойност като температурата, т.е скаларно поле или за определянето му да са необходими и други стойности, определящи направлението във всяка точка – векторно поле. Скаларно поле Векторно поле В квантовата теория на полето, въздействието на полето може да бъде представено от виртуална частица. Броят на компонентите на полето […]

Спин и изоспин. Изоспиновата симетрия

Спинът – една неизвестна досега степен на свобода Когато се опитваме да разберем квантовата механика, не може да не се сблъскаме с една от главните й мистерии – концепцията “спин“. Доскоро се предполагаше, че състоянието на отделна микрочастица е определено, ако са известни три нейни координати или три проекции на импулса или въобще три величини, […]

Спорът между Бор и Айнщайн

Спорът между Бор и Айнщайн става център на оживени дискусии на петия конгрес на физиците през 1927 г, организиран от Ърнест Солве. Какви са разногласията: Нилс Бор и Алберт Айнщайн – приятели и опоненти. Снимка: Paul Ehrenfest Айнщайн настоява за запазването (c) http://bgchaos.com в квантовата физика на принципите на детерминизма на класическата физика и тълкуването […]

Котката на Шрьодингер. Различните интерпретации на квантовата неопределеност

В няколко състояния едновременно. Суперпозиция Според класическата физика, изследваният обект може да се намира в едно от множество възможни състояния. Той не може да бъде в няколко състояния едновременно, т.е. не може да има някакъв смисъл сумата от възможни състояния. Ако в момента съм в стаята, то не мога да съм и в коридора. Състоянието, […]

Принципът на Паули. Еволюцията на звездите

В квантовата механика е установено, че поведението на фермионите се подчинява на така наречения принцип на Паули (принцип на забраната), формулиран от австрийския физик Волфганг Паули (Wolfgang Pauli) през 1925 година, в процеса на работа върху квантовото тълкуване на ефекта на Зееман и впоследствие действието му е разпространено върху всички частици с полуцяло число спин. […]

Квантовите числа. Електронни слоеве и подслоеве (орбитали)

Атомите са съставени от ядро, съдържащо неутрони и протони, заобиколени с електрони. Електроните не се движат по определена траектория. Един електрон може да бъде във всяка част на околоядреното пространство, можем да говорим само за вероятност, възможност позицията му да е на определено разстояние от ядрото. Електронните орбитали са области в рамките на атома, където […]

Принципът на тъждествеността. Статистиките на Бозе-Айнщайн и Ферми-Дирак

Принцип на тъждествеността Принципът на тъждествеността е един от основните принципи на квантовата механика, според който всички възможни състояния на система от частици, получени от пермутациите на местата на тъждествени частици, не могат да бъдат различени от никакъв експеримент, та всички тези възможни състоянияи трябва да се разглеждат като едно физическо състояние. Принципът на тъждествеността […]