Author Archives: Vanya

Периодичните мозайки. Задачи за плочкаджии и математици

Темата за симетрията няма да е пълна, ако не се занимаем с една много популярна изява на транслиращата симетрия – мозайките, едно занимание на строителни работници, дизайнери и скучаещи математици. Задачи за плочкаджии и математици Английският математик Дж. Х. Харди (Godfrey Harold Hardy), в книгата си “Апология на математиката” е написал: “Математикът, също както художника […]

Непериодичните мозайки – хаос и ред в забранени симетрии

Досега разглеждахме само периодични мозайки, такива, които запълват равнината само с транслиране, без завъртане и огледално обръщане. Много плочки могат да съставят както периодични, така и непериодични мозайки. Тези две мозайки са очевидно непериодични, получени са и с завъртане и с огледално обръщане и липсва елемент, който да запълни изцяло с транслиране равнината. Същите плочки […]

Квазикристалите – между два свята

Кристален или аморфен Доскоро се смяташе, че всички тела в природата може да бъдат разделени на две коренно противоположни,  рязко различаващи се групи: За симетрията и в частност за тази на кристалите говорихме в серия от публикации: Симетриите като групи, Видове симетрия, Кристалите-тържеството на симетрията. За симетрия при аморфните въобще не може да се говори – молекулите […]

За симетрията във флората и фауната

Защо сме билатерални ? Сферични синьозелени водорасли (цианобактерии). Снимка: infofeed.org Защо повечето животни, а и ние – хората имаме двустранна (билатерална) симетрия? Това е свързано с активно движение в пространството. Някои едноклетъчни организми прекарват целия си живот, реейки се във водата и за тях понятията “дясно-ляво” и “горе-долу” нямат съществена разлика – всички посоки са […]

Началото. Модели на атома

Квантовата механика описва законите на движението на микрочастиците, но тъй като свойствата на телата се определят от свойствата и взаимодействието на частиците, от които се състоят, затова квантовата механика се използва и за обяснение за много макроскопични явления като феромагнетизъм и свръхпроводимост, а също и термоядрените реакции. Константата на Планк През 1900 г. немският физик […]

Вълна. Основни формули и зависимости. Дифракция и интерференция

Вълновите явления са тясно свързани с квантовата механика. Затова преди да се запознаем с нея, нека си припомним някои основни понятия от училище. Вълна. Основни формули и зависимости Под вълна се разбира всякакво колебаещо се явление (периодично или не ) в пространството и времето (или във фазовото пространство) явление, редуване на максимуми и минимуми на […]

Примери за дифракция

Ефекти на дифракцията често се наблюдават във всекидневния ви живот. Снимка: geographyfieldwork.com Дифракцията се наблюдава често във водни басейни, когато вълните преминават около островчета или през малки пролуки. Вижда се как вълните се огъват, след като преминат през протока и стават успоредни на бреговата ивица. Енергията на вълните отслабва и се отлагат пясъците. Схема: Luxorion […]

Вълни и неопределеност. Шрьодингер и Хайзенберг

Вълновите уравнения на Ервин Шрьодингер В ежедневието си наблюдаваме два начина за пренос на енергия: Снимка: Energycraft 1.Чрез материя – при движението й от едно място на друго (например, превозена с влак или благодарение на вятъра). В този случай енергията се предава чрез частици материя. Снимка: Heinrich Rudolf Hertz 2. Чрез вълни – например електрическият […]

Квантовата стълбица на Вайскопф

Интересно е да се проследи от гледна точка на квантовата теория съществуването на йерархичност на стабилните състояния на материята. Йерархията на енергията е свързана с йерархия на организация на материята като многократно вложена като матрьошка материя (по С. Хокинг) и дискретни фрактални модели. Представи за фрактална иерархия на материята са развивани от Кант в идеите […]

Антиматерията

Заради едно отрицателно решение Ние живеем във Вселена на дуализъм. Като че ли всичко около нас има две равнопоставени страни: бяло и черно, добро и зло, светлина и тъмнина, положително и отрицателно, действие и противодействие. Знакът “ин и ян” е символ не само на дуализма, но и на симетрията и взаимното допълване. Възможно ли е […]