Author Archives: Vanya

Лоренцовите трансформации – сърцето на релативизма

В литературата за теорията на относителността преобразуването, която се прилага от Айнщайн, са Лоренцови трансформации. Те са резултат на опитите на Лоренц да се обясни последиците на независимостта на скоростта на светлината от отправната система (рамка), както и да разбере симетрия на законите на електромагнетизма. Той все пак не е успял да разбере докрай физическия им […]

Ефектът забавяне на времето и скъсяване на дължините

Специалната теория на относителността прогнозира парадоксални и противоречащи на интуитивните ни представи за света ефекти, които се появяват, при скорости, близки до скоростта на светлината.По силата на принципа на относителността, действащ в инерциални системи K и K’ , за наблюдател от K едно явление, ставащо в K’, изглежда точно така, както наблюдател от K’ би […]

Пространство-времето на Минковски

Една от основните формули в Евклидовата геометрия е формулата за разстояние между две точки: S12=(x2 – x1 )2 + (y2 – y1 )2 + (z2 – z1 )2 , която е инвариантна при произволно въртене и преместване на координатната система. Аналогът й при Лоренцовите трансформации е S12= (x2 – x1 )2 + (y2 – y1 […]

Общата теория на относителността

Какви са разликите между Специалната теория на относителността и Общата теория на относителността Общата теория на относителността (съкратено ОТО) е естествено продължение на Специалната теория на относителността (СТО) и съдържа в себе си резултатите й. Всъщност разликата се състои само в координатните системи, които разглеждат двете теории. Специалната теория на относителността разглежда само инерциални отправни […]

Възможна ли е скорост, по-голяма от скоростта на светлината? В търсене на тахионите

Фундаменталната константа с Скоростта на светлината, която във физиката се бележи с буквата с е почти 300 000м/сек. или по-точно с = 299 792 458 м / сек. Скоростта на светлината във вакуум е фундаментална физична константа. Като следствие от специалната теория на относителността (СТО) на Айнщайн, скоростта на светлината не може да бъде надхвърлена. […]

Ем Драйв – пробив в съвременната физика или “вечен двигател”

Съобщението, че НАСА тества EmDrive, замислен от Роджър Шоуйър (Roger Shawyer) още през 2000г., развълнува любителите на "вечни" двигатели, а и не само тях. "Научните" раздели на електронните издания излязоха с бомбастични заглавия "Чудо на физиката: Двигател работи без гориво!", "Двигател чупи законите на физиката" и т.н. Но радостта на мераклиите, че "се чупят" "догмите" […]

Теорията на групите – една усмивка само

В този сайт, амбициозно обявен да разкаже “за математиката в Природата”, досега почти нищо не бях споменавала за това толкова обширно проявено, изразимо с цифри, явление като симетрията. А симетрията си е математическо понятие и е навсякъде – и около нас, в природата и в това, което сътворяват хората в архитектурата, изобразителното изкуство, музиката. Симетрията […]

Симетриите като групи

В математиката и естествените науки често се използват групи за откриване на вътрешната симетрия на обектите. Вътрешната симетрия обикновено се свързва с инвариантни свойства, множеството преобразования, които запазват това свойство, заедно с операцията композиция или суперпозиция, наслагване на две операции (условното действие “умножение” • ), образуват група, наречена група на симетриите Математиците са въвели една […]

Видове симетрия

Група на симетрия е съвкупността от всички ортогонални преобразования, при които някаква фигура ( тяло) съвпада сама със себе си. Тези трансформации се наричат симетрия. Елементи на симетрията са: център на симетрия; равнина на симетрия; ос на симетрия. Видове симетрия Симетрията спрямо равнина (огледална, двустранна, билатерална  симетрия) Две точки А и А’ са симетрични по отношение на равнината […]

Кристалите-тържеството на симетрията

Кристалите около нас Гиганстски гипсови кристали в пещерата Naica, Мексико. Снимка: Amethyst Galleries Интересен е произхода на думата “кристал” – от гръцки ”κρύσταλλος” – лед, дума, производна на гръцката κρύος, студ. Преди векове, сред вечните снегове на Алпите, на територията на днешна Швейцария, тогавашните “изследователи” са намирали интересни, напълно безцветни кристали, които им изглеждали като прозрачен […]