Author Archives: Vanya

Грешки при копиране

Тук съм събрала няколко куриозни случая на копиране на мои картинки и схеми. Те не са толкова мои – намерила съм ги в мрежата, но съм положила труд да ги обработя и преведа, други съм съставила по чужди идеи, а трети са просто снимки (с указан източник от мрежата), които съм подбрала за да илюстрирам […]

Дигитално/аналогово мислене и Булева алгебра – част 1

Аналоговото и дигиталното мислене Около 70-те години на 20-ти век цивилизацията навлезе в нова фаза – дигиталната. Възниква нов тип мислене – дигитално, мислене, което се основава на принципите на формалната математическа логика. Тази логика има за база една двойка понятия: “да” и “не“, 1 и 0. Цялата уникалната картина на света се съставя единствено […]

Таблица на истинността. Правила. Съвършена дизюнктивна нормална форма – част 2

Таблица на истинността Съществува прост и нагледен начин да се провери еквивалентността на A и B – това е т.н. таблица на истинността, т.е., таблица, където се написват всички възможни варианти от стойности на истината за всяка входяща логическа променлива и съответните на тях стойности на съставното съждение. По дефиниция, две съждения са еквивалентни, ако […]

Карти на Карно(Вейч) – част 3

Карти на Карно Опростяването на логическите изрази може да бъде досадна работа, особено ако трябва да запомняме всичките тези правила. За тези, които имат пространствено-образно мислене може да се окаже по-удобно да се използват така наречените карти на Карно. Измислени през 1952 от Едуард В. Вейч и усъвършенствани малко по-късно от Морис Карно, физик от […]

Полиномът на Жегалкин – част 4

Дизюнктивни нормални форми Всяка булева функция може да се изрази чрез три операции: &, и ¬ x y = x&¬y ¬x&y x ↓ y = ¬x&¬y x ↔ y = x&y ¬x&¬y x ← y = x ¬y x → y = ¬x y x | y = ¬x ¬y Като прилагаме горните формули можем […]

Бръсначът на Окам

Формулировка Илюстрация: wikipedia “Не умножавай същностите повече от необходимото“ (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem или sine necessitate)” – това е най-популярния вариант на принципа, наречено на името на Уилям Окам(Wilhelm of Ockham, живял края на 13-ти, началото на 14-ти век).Уилям е живял като философ и францискански монах, благочестив човек, приел насериозно обета за бедността. […]

Евристика. Морфологичен анализ

Машината за мъдрост на Лулий Терминът “морфология” в биологията и лингвистиката се определя като учение за вътрешната структура на изследваните системи (организми, езици) или за вътрешната структура на тези системи. Идеята на морфологични проучване на мисленето е възникнала у Аристотел и Платон. През XIII век, Раймонд Лулий (лат. Raymundus Lullius) създава логическа машина – Ars […]