Author Archives: Vanya

Реакция Белоусов-Жаботински

Освен за злато средновековните алхимици са мечтали да създадат изкуствен човек – хомункулус. Едва през XX век учените успяват да пресъздадат “животоподобни” химически реакции. Възникването на подредени структури в еднородна среда е толкова вълнуващо, защото то ни доближава до тайната на феномена на живота. Важна стъпка в тази посока е откриването на автокаталитичната циклична химична […]

Синергетиката и произхода на живота

Новата термодинамика Последните 20-25 г. е отбелязан реален прогрес в обяснението на процесите на възникването на живота и е свързан предимно с приложението на теорията за самоорганизиращите се системи. Единствено с помощта на теорията за самоорганизацията можем да се доближим до загадката на произхода на живота и еволюцията, по какъв начин от неорганични молекули се […]

Дисипативните системи на Пригожин

Флуктуации и обратни връзки Всички обекти на окръжаващия ни свят представляват някакъв вид системи, т.е. съвкупност от съставящите ги елементи и връзките помежду им. Елементите на всяка система, на свой ред, винаги имат някаква самостоятелност на поведението. Движенията на елементите на микрониво е прието да се наричат “флуктуации” или “шум” и обикновено не представляват интерес […]

Примери за самоорганизация в живата природа

Дисипативни структури са описани за всички нива на структурна организация от субатомно ниво (лазер) до ниво организми. Ето някои примери за самоорганизация на неживата природа, които сме разгледали досега: Лазер Автоколебателните химични реакции от типа Белоусов-Жаботински Топлинна конвекция и турбулентност До момента са натрупани многобройни свидетелства за самоорганизация в разнообразни биологични системи на всички нива […]

Числовия ред на Фибоначи

Опит за зайцевъдство Средновековният търговец-математик Леонардо Фибоначи от Пиза е автор на загубеният трактат “Kнига за абака”(книга за изчисления), който определя развитието математиката в Европа за няколко столетия. Именно в този трактат европейците се запознали с индуските (арабските) цифри. Днес Леонардо от Пиза е известен благодарение на френския математик Люка, който нарекъл на името на […]

Числата на Фибоначи при растенията

Още в дълбока древност човекът е открил, че всички явления в природата са свързани едно с друго, че всичко е в непрекъснато движение, изменение и ако това се изрази с число, ще се открият удивителни закономерности.Числа на Фибоначи, образуващи последователността 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.н., […]

Числата на Фибоначи при животните

Както се уверихме тук, има огромен брой факти, потвърждаващи проявата на свойствата на златното сечение и реда на числата на Фибоначи при растенията, но те не са по-малко и в животинския свят. Филотахия при животните Явлението филотахия не се среща само при растенията. В него са съсредоточни много важни закономерности на строежа и развитието на […]

Златното сечение в математиката

Въведение Фракталите като математически обекти са възникнали заради нуждата от научното познание и описанието на по-сложните природни системи и от математическото моделиране на природата. А златното сечение е една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония на природата. Човек харесва някакъв предмет заради формата му. Усещането за красота и хармония най-често произтича от съчетанието на […]

Златното сечение при животните

В тази глава ще се постарая да Ви представя някои примери на златни пропорции при животните, които се виждат или в съотношенията части/цяло или ширина/дължина. Ще се уверите, че както при растенията, така и при животните, във всичките им форми – от най-низшите до “венеца” на творението – човека, властва законът на хармонията: 1/1.618. Интервалът […]

Златното сечение и реда на Фибоначи в изкуството

Кое е общото в скулптурата, изображението, симфонията, стиха…? Възможно ли е да се сравнява красотата? Още древните народи са открили един унифициращ критерий. Тази мярка са нарекли “златно сечение“. Египетските пирамиди Не разполагаме с писмени свидетелства от древните египтяни за числото “Ф” , обаче в тяхното изкуство и архитектура се съдържат немалко признаци, че то […]