Категория Архив: Симетрията

Зарядова симетрия. CP-инвариантност

Зарядова C-симетрия. C-четност. Зарядово спрягане. Що е то електричен заряд? В различните области на физиката може да получите различен отговор на този въпрос. Според класическата електродинамика, заряд е способността на тяло да привлича или отблъсква друго тяло, притежаващо също заряд. Зарядите са два вида, положителни и отрицателни, като противоположните заряди се привличат, а се отблъскват […]

T-симетрията. CPT – инвариантност. Струнните теории – надежда за обединителна теория през краха на CPT-симетрията

T-симетрия Дойде времето да поговорим за последната от тройката важни дискретни симетрии, обръщането на времето, T-симетрията. Ако има трансформация, която обръща ориентацията на пространствените посоки, трябва да има и такава, която обръща ориентацията на посоката на времето. Това, за което става дума тук няма нищо общо със ” Стрелата на времето“.  Във физиката, “Стрелата на […]

  • 1
  • 2