Категория Архив: Квантовата механика – основи

Спорът между Бор и Айнщайн

Спорът между Бор и Айнщайн става център на оживени дискусии на петия конгрес на физиците през 1927 г, организиран от Ърнест Солве. Какви са разногласията: Нилс Бор и Алберт Айнщайн – приятели и опоненти. Снимка: Paul Ehrenfest Айнщайн настоява за запазването (c) http://bgchaos.com в квантовата физика на принципите на детерминизма на класическата физика и тълкуването […]

Котката на Шрьодингер. Различните интерпретации на квантовата неопределеност

В няколко състояния едновременно. Суперпозиция Според класическата физика, изследваният обект може да се намира в едно от множество възможни състояния. Той не може да бъде в няколко състояния едновременно, т.е. не може да има някакъв смисъл сумата от възможни състояния. Ако в момента съм в стаята, то не мога да съм и в коридора. Състоянието, […]

Принципът на Паули. Еволюцията на звездите

В квантовата механика е установено, че поведението на фермионите се подчинява на така наречения принцип на Паули (принцип на забраната), формулиран от австрийския физик Волфганг Паули (Wolfgang Pauli) през 1925 година, в процеса на работа върху квантовото тълкуване на ефекта на Зееман и впоследствие действието му е разпространено върху всички частици с полуцяло число спин. […]

Квантовите числа. Електронни слоеве и подслоеве (орбитали)

Атомите са съставени от ядро, съдържащо неутрони и протони, заобиколени с електрони. Електроните не се движат по определена траектория. Един електрон може да бъде във всяка част на околоядреното пространство, можем да говорим само за вероятност, възможност позицията му да е на определено разстояние от ядрото. Електронните орбитали са области в рамките на атома, където […]

Принципът на тъждествеността. Статистиките на Бозе-Айнщайн и Ферми-Дирак

Принцип на тъждествеността Принципът на тъждествеността е един от основните принципи на квантовата механика, според който всички възможни състояния на система от частици, получени от пермутациите на местата на тъждествени частици, не могат да бъдат различени от никакъв експеримент, та всички тези възможни състоянияи трябва да се разглеждат като едно физическо състояние. Принципът на тъждествеността […]

  • 1
  • 2