Саможертва или егоизъм – част 8

Глава 10 – Почеши моя гръб, за да почеша аз твоя – част 1

Разгледахме взаимодействието между различните машини за оцеляване, принадлежащи към един и същи вид: взаимодействието между родители и деца, междуполовите и агресивните взаимодействия. Обаче взаимодействията между животните имат редица изненадващи аспекти, които очевидно не попадат в нито една от тези класификации. Един от тези аспекти е склонността на много животни към групов начин на живот. Птиците се събират в ята, насекомите – в рой, рибите се обединяват в пасажи, китовете – в стада, а бозайниците, които живеят в равнините, образуват стада или ловуват, като се събират на глутници. Всички тези формации от животни обикновено се състоят от представители на само един вид, но има и изключения. Зебрите често се събират с антилопите гну, а понякога могат да се срещнат смесени ята от птици.

hers

Снимка: SkimmerBlog.com

Списъкът на предполагаемите ползи, които може да извлече егоистичният индивид от груповия начин на живот е доста разнообразен. Няма да разглеждам целия списък, но ще засегна само някои моменти. Затова, ще се върна към тези примери за поведение, приведени в гл. 1, на пръв поглед алтруистични, за които обещах да обясня по-късно. Това ще ни доведе до разглеждане на социалните насекоми, без които ни едно изложение за проблема на алтруизма при животните не би било пълно. Накрая, в този доста разнороден материал в тази глава, ще се занимая с важната идея за взаимния алтруизъм на принципа “Почеши моя гръб, за да почеша аз твоя.

group of Oriental small-clawed otters - London Zoo's
Снимка: London Zoo
Ако едни животни живеят заедно, в група, това означава, че техните гени извличат от това обединение повече, отколкото влагат в него. Жертвата, която могат да хванат глутница хиени е много по-голяма от тази, която всяка една хиена би могла да надвие сама, така че всеки егоистичен индивид му е по-изгодно да ловува със стадото, въпреки че ще трябва да сподели плячката.

Вероятно поради подобни причини, някои паяци с обединените усилия на изграждат голяма обща паяжина. Кралските пингвини запазват топлината, притискайки се един до друг, всеки от тях излага на атмосферните условия по-малка открита повърхност от тялото си, отколкото ако се бяха стояли отделно. Рибата, плуваща зад друга риба, получава известно хидродинамично предимство, благодарение на турбулентния поток, създаван от плуващата преди нея риба. Това е вероятно една от причините, защо рибата се събират на пасажи.

birds
Фрагменти от ivsky.com

Подобна хитрост, свързана с турбуленцията, известна на участниците в колоездачни състезания, може да обясни и V-образната форма на ятата на птиците. По всяка вероятност, птиците се конкурират, опитвайки да се избегнат неблагоприятното положение начело на ятото. Може би стават водачи редувайки се – един вид на закъснял взаимен алтруизъм, който ще обсъдим по-късно в тази глава.

Геометрия за егоистичното стадо

Много от предполагаемите ползи от груповия начин на живот се дължи на факта, че така е по-лесно да се избегне нападение от хищници. Една такава теория е елегантно, формулирана от Уилям Хамилтън в работата му на тема “Геометрия за егоистичното стадо.”

За да се избегнат възможни недоразумения, трябва да подчертая, че под “егоистично стадо” е имал предвид “стадо от егоистични индивиди.”

hers
Снимка: tploy.com

Отново, ще започнем с един прост “модел”, който въпреки своята абстрактност, ще помогне да разберем реалния свят. Да предположим, че определен вид животни са преследвани от хищник, който винаги се опитва да атакува най-близкия до него представител на вида – жертва. От гледната точка на хищника, такава стратегия е разумна, защото тя позволява да се намалят до минимум разходите на енергия. От гледната точка на жертвата, тази стратегия предполага интересна последица: всеки отделен индивид-жертва винаги ще се стреми да не бъде най-близо до хищника. Ако жертвата успее да открие предварително хищника, тя просто побягва. Но ако хищникът се появи неочаквано, например от висока трева, където се криел, всяка жертва все още може да намали шансовете си да бъде най-близо от всички до хищника. Можем да си представим, че всяка жертва, като че ли е заобиколена от “зона на опасност”. Тази зона е определена като такъв участък, всяка точка от който е по-близо до дадения индивид, отколкото до всеки друг. Така например, ако индивидите-жертви се движат на известно разстояние един от друг, образувайки правилна геометрична фигура, то опасната зона около всеки един от тях (освен ако не се намират на края), може да има приблизително шестоъгълна форма. Ако хищник се крие в шестоъгълната зона на опасност около индивида А, то последният по всяка вероятност ще бъде изяден. Особено уязвими са идивидите, които са в краищата на стадото, тъй като зоната на опасност не се ограничава до един сравнително малък шестоъгълник, а включва обширна област, в непосредствена близост до откритата му страна.

Ясно е, че един разумен индивид ще се опита да направи своята опасна зона да е възможно най-малка. На първо място, ще избягва да се намира в края на на стадото. Веднъж оказал се накрая, той веднага започва да се опитва да се премести към центъра. За съжаление, някой винаги трябва да бъде накрая, но всеки индивид се стреми този “краен” да не бъде той!

running herd
Снимка: wildphotolife.com

Съществува непрекъсната миграция на индивиди от периферията към центъра. Ако стадото в началото е било рехаво и разпръснато, то скоро се уплътнява в компактна маса, в резултат на вътрешната миграция. Дори ако в началото в рамките на нашия модел не се забелязва никаква тенденция към агрегация и животините-жертви първоначално да са разпръснати, всеки индивид ще бъде обхванат от егоистичния стремеж да намали своята зона на опасност, като се опита да заеме място в пролуките между другите индивиди. Това бързо води до образуването на агрегации, които ще стават все по-плътни.
Очевидно е, че в реалния живот, тенденцията към образуването на струпвания ще бъде ограничена от натиска, насочен в обратна посока: в противен случай всички индивиди ще се струпат в една купчина! Въпреки това, този модел е интересен, защото показва, че дори изхождайки от много прости предположения може да се стигне до агрегация. Предлагат се и други, по-сложни модели.

Фактът, че те са по-близо до реалността, не намаляват стойността на по-простия, Хамилтонов модел, помагащ ни да вникнем в проблема на агрегацията при животните.

Птичи аларми

call birds

Моделът на егоистичното стадо сам по себе си не предполага съвместни взаимодействия. В него няма място за алтруизъм – само егоистичен експлоатация на всеки индивид от всеки друг индивид. Но в реалния живот се случва, някои индивиди да предприемат като че ли активни стъпки за защита на останалите членове на групата от хищници. Това веднага ни напомня виковете за тревога за птиците. Те със сигурност са сигнали за тревога, доколкото подбуждат чулите ги индивиди незабавно да се опитат да се скрият. Никой не предполага, че крещящата птица “се опитва да отклони огъня” (хищника) от събратята си. Тя просто им съобщава за близостта на хищник, предупреждава ги. Въпреки това, поне на пръв поглед изглежда, актът на подаване на сигнал че е алтруистичен акт, защото той привлича внимание на хищника към подаващата го птица. Подобен извод може да се направи косвено въз основа на едно обстоятелство, забелязано от П. Марлер (PR Marler).

birds alert

Снимка: pixdaus.com

Физическите характеристики на вика на тревога, както изглежда, са идеални за да е трудно да се локализират. Ако биха помолили един инженер по акустика да създаде такъв звук, че на един хищник да му е трудно да намери източника, то той ще предложи нещо много подобно на виковете за тревога на малките пойни птици. В природата подобни характеристики на тези викове, без съмнение са били разработени чрез естествен отбор, а какво това означава – вече знаем. Това означава, че много индивиди са загинали, защото техните викове на тревога не са били достатъчно съвършени. Издаването на викове за тревога, очевидно е свързано с известна опасност. Теорията на егоистичния ген е длъжна да посочи някое убедително предимство, което дава подаването на сигнали за тревога и което е достатъчно голямо, за да се компенсира този риск.

По същество, това не е много трудно. За сигналите за тревога при птиците сме писали много пъти, като за една много “чувствителна” за Дарвиновата теория тема, така че обясненията за нея са станали нещо като спорт. В резултат на това, сега имаме толкова много добри обяснения, че е трудно да се запомним, за какво, всъщност, се разгоряха тези страсти. Ясно е, че ако в ятото може да има някакво количество близки роднини, то генът, който определя способността да се подават сигнали за тревога, може да процъфти в генетичния фонд, защото има голяма вероятност да е в телата на някои от спасените индивиди. Това става логично, дори ако индивидът, подаващ сигнал, скъпо да плаща за своя алтруизъм, привличайки вниманието на хищника към себе си.

Ако не сте доволни от тази идея в духа на кин-отбора, то тогава остават още много теории, от които да избирате. Има много начини, с помощта на които егоистичният индивид може да извлече полза за себе си, предупреждавайки своите събратя с виковете си на тревога. Трайвърс изказа една след друга пет добри идеи, но аз ще изложа две свои собствени идеи, може би дори по-убедителни.

Кей-ви-теорията

birds alert

Снимка: The Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT)

Първата от тях, наричам “кей-ви”-теория, от латинската дума cave (“Пази се”), все още се използва от учениците, когато трябва да се предупредят за идването на учителя. Тази теория е подходяща за птици, скрити в гъста трева, които, усещайки опасността, замират, свити към земята. Представете си ято такива птици, които се хранят в полето. На известно разстояние от тях лети ястреб. Той не е забелязал ятото и не лети право към него, но има опасност, неговите зорки очи да открият птиците във всеки един момент и да ги атакува.

Да предположим, че един от членовете на ятото вижда ястреба, но другите още не знаят за приближаването на хищника. Този остроок индивид, веднага ще се свие до земята и замира на място. Това обаче малко ще му помогне, защото неговите другарчета не се опитват да се скрият, а продължават да вдигат шум и да се движат. Всеки от тях може да привлече вниманието на ястреба и тогава цялото ято ще е в беда. От чисто егоистична гледна точка, най-добрите политика за индивида, първи забелязал ястреба, се състои в това бързо да подсвирне предупреждение до всички останали, за да ги накара да утихнат и по този начин да намали възможността неволно да привлекат ястреба до мястото, където се намира и той самия.

geese
Снимка: LaLiko.com

“Никога не разваляй строя”

Другата теория, за която искам да разкажа, може да се нарече теорията “Никога не разваляй строя.” Тя се прилага за тези видове птици, които, виждайки приближаването на хищник, отлетат встрани, например кацат на някое дърво. Представете си отново, че една от ятото птици, хранещи се на дървото, забелязва хищника. Какво да направи? Тя може просто да отлети, без да предупреди другите. Но тя ще бъде сама, а няма да бъде сравнително анонимна част от ятото. Всъщност, ние знаем, че ястребите гонят самотните гълъби, но дори и това да не е така, има много теоретични основания се смята, че развалянето на строя е равносилно на самоубийство. Дори ако другите птици последват индивида, първи напуснал ятото, той временно се разшири зоната си на опасност.

Независимо от това дали е вярна теорията на Хамилтон или не, щом птиците предпочитат да останат в ято, очевидно това им дава някакво важно предимство, в противен случай те не биха го правили. Каквото и да е това предимство, индивидът, напускащ ятото преди другите, се лишава, поне отчасти от това предимство. Ако наблюдателната птица не трябва да разстройва строя, то какво да направи? Може би тя просто трябва да продължи да се държат така, сякаш нищо не се е случило и да разчита на защитата, която й дава членството в ятото? Но това също е свързано със сериозен риск. Тя остава открита и уязвима. Много по-безопасно е да беше на дървото. И всъщност най-добрата стратегия би било да долети до дървото, но при условие, че всички останали със сигурност ще направят същото.

geese
Снимка: Taringa!

Така тя няма да остане сама и няма да загуби преимуществата, които предоставя на индивида членството в ятото, но ще получи изгода, ако прелети на по-сигурно място. И ние отново се убеждаваме, че предупредителния сигнал е с чисто егоистични цели. И. Чарни и Дж. Кребс (E.L. Charnov, JR Krebs) представят подобна теория, в която отиват толкова далеч, че използват думата “манипулация”, описваща значението на действието птицата, подаваща сигнал за тревога за другите членове на ятото си. Колко е далеч това от чистия безкористен алтруизъм!

На пръв поглед, тези теории може да изглеждат несъвместими с твърдението, че индивидът, който подава сигнал за тревога се поставя в опасност. Но всъщност няма несъвместимост. Той се подлага на по-голяма опасност, ако не подаде сигнал. Някои индивиди са загивали, защото са подавали аларма, особено ако тези сигнали са били лесни за локализиране. Други са загивали, защото не са подавали сигнали. “Кей-ви” -теорията и теорията “Да не се разстройва строя” – са само две от многото други обяснения защо това се случва.

Стотинг или виж колко високо мога да скачам

stotting
Снимка: Road Travel Africa

А какво да кажем за “стотинга” при газелата на Томсън, едно на пръв поглед самоубийствено поведение, което накарало Ардри категорично да твърди, че може да се обясни само с груповия отбор? Това е много по-сериозно предизвикателство към теорията на егоистичния ген. Алармените викове на птиците изпълняват своята роля, но птиците явно се стараят да са колкото се може по-предпазливи, за да не привлекат вниманието на хищника. От доста по-различен характер са високите скокове, при които и четирите крака са във въздуха (“стотинг”) на газелите. Те са толкова показни, че правят впечатление на откровена провокация. Газелите се държат така, като че ли умишлено желаят да привлекат вниманието на хищниците, като че ли го дразнят. Това наблюдение е довело до създаването на възхитително дръзка теория. Предшественик на тази теория е идеята на Н. Смайт (N. Smythe), но доведена до логичен завършек, тя със сигурност принадлежи към А. Захави.

Теорията на Захави, може да бъдат изложи по следния начин. Решаваща роля в нея играе идеята, че “стотинг” -а е сигнал, адресиран не към другите газели, а всъщност е предназначен за хищниците. Него наистина го забелязват другите газели и това се отразява на поведението им, но той се е формирал от отбора като сигнал за хищника.

Преведено в езика на хората, той означава: “Погледни колко високо мога да скоча, виж ме каква ловка и здрава газела съм, ти не можеш да ме хванеш, по-разумно е да хванеш моята съседка, която не може да скочи толкова високо!” Ако се изразим по-малко антропоморфно, гените, които определят способността да скачат демонстративно високо, е малко вероятно да бъдат изядени от хищници, защото хищниците са склонни да избират жертви, които изглеждат по-слаби. Много хищници след бозайниците са склонни да преследват стари и болни животни. Индивидът, скачащ на голяма височина, демонстрира, че той не е стар и болен. Според тази теория, това поведение не е алтруистично. То със сигурност е егоистично, защото неговата цел е да убеди хищника да преследва някой друг. В някои отношения е конкурс да видим кой скача най-високо, а загубилия се превръща в жертва на хищника.Наистина ли се е превърнал в този пол, към който се домогват, за който има търсене, пол, който може да си позволи да бъде придирчив? Ако това е така, то защо?

Прочети още ...

Докинс - Теория за егоистичния ген

Вашият коментар

Or

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*


Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>