Категория Архив: Теория на хаоса и катастрофите

Синергетика

Определение Немският физик Херман Хакен въвежда термина синергетика и дава следното определение за него: Синергетиката е дисциплина, която изследва съвместното действие на множество подсистеми, в резултат на което на макроскопично ниво възникват структура и съответстващо й функциониране. Синергетиката (от гр. synergetikos – съвместен, съгласувано действащ) е научно направление, изучаващо връзката между елементите на структурата (подсистемите), […]

Реакция Белоусов-Жаботински

Освен за злато средновековните алхимици са мечтали да създадат изкуствен човек – хомункулус. Едва през XX век учените успяват да пресъздадат “животоподобни” химически реакции. Възникването на подредени структури в еднородна среда е толкова вълнуващо, защото то ни доближава до тайната на феномена на живота. Важна стъпка в тази посока е откриването на автокаталитичната циклична химична […]

  • 1
  • 2