Категория Архив: Числата на Фибоначи и златното сечение

Числовия ред на Фибоначи

Опит за зайцевъдство Средновековният търговец-математик Леонардо Фибоначи от Пиза е автор на загубеният трактат “Kнига за абака”(книга за изчисления), който определя развитието математиката в Европа за няколко столетия. Именно в този трактат европейците се запознали с индуските (арабските) цифри. Днес Леонардо от Пиза е известен благодарение на френския математик Люка, който нарекъл на името на […]

Числата на Фибоначи при растенията

Още в дълбока древност човекът е открил, че всички явления в природата са свързани едно с друго, че всичко е в непрекъснато движение, изменение и ако това се изрази с число, ще се открият удивителни закономерности.Числа на Фибоначи, образуващи последователността 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.н., […]

Числата на Фибоначи при животните

Както се уверихме тук, има огромен брой факти, потвърждаващи проявата на свойствата на златното сечение и реда на числата на Фибоначи при растенията, но те не са по-малко и в животинския свят. Филотахия при животните Явлението филотахия не се среща само при растенията. В него са съсредоточни много важни закономерности на строежа и развитието на […]

Златното сечение в математиката

Въведение Фракталите като математически обекти са възникнали заради нуждата от научното познание и описанието на по-сложните природни системи и от математическото моделиране на природата. А златното сечение е една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония на природата. Човек харесва някакъв предмет заради формата му. Усещането за красота и хармония най-често произтича от съчетанието на […]

Златното сечение при животните

В тази глава ще се постарая да Ви представя някои примери на златни пропорции при животните, които се виждат или в съотношенията части/цяло или ширина/дължина. Ще се уверите, че както при растенията, така и при животните, във всичките им форми – от най-низшите до “венеца” на творението – човека, властва законът на хармонията: 1/1.618. Интервалът […]

Златното сечение и реда на Фибоначи в изкуството

Кое е общото в скулптурата, изображението, симфонията, стиха…? Възможно ли е да се сравнява красотата? Още древните народи са открили един унифициращ критерий. Тази мярка са нарекли “златно сечение“. Египетските пирамиди Не разполагаме с писмени свидетелства от древните египтяни за числото “Ф” , обаче в тяхното изкуство и архитектура се съдържат немалко признаци, че то […]