Cambrian explosion and trilobites

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Unintelligent design

2 Responses to “Cambrian explosion and trilobites”

  1. Н. Крумов says:

    Мисля, че ако се интересувате от причините за Камбрийната експлозия си струва да хвърлите едно око върху работата на Стивън Станли (An ecological theory for the sudden origin of multicellular life in late precambrian).
    Екологията дава едно от най – добрите обяснения за събитието – идеята се състои в това, че ”бомбата” взривена през Камбрия всъщност е имала един дълъг фитил горял по дължината на целия Протерозой.Всяко следващо звено в една хранителна верига е способно да увеличава сложността на предходните.Идеята на Станли е, че през Протерозоя екосистемите са се състояли главно от еднообразни автотрофи, които всъщност са първи в хран. верига.При отсъствието на по-високи звена процесът на дивесификация е бил изключително бавен, но с появата на всеки следващ малко по – сложен елемент скоростта се е увеличавала докато не е стигнала своя пик през Камбрия.Наблюдавало се е т.нар. отлагане на хетеротрофията.
    Освен, че Кислородът per se би могъл да е оказал директно влияние върху събитието, още една идея е, че той е изиграл и косвена роля.Драматично повишените нива на кислород в края на Протерозоя са позволили разтварянето на Молибден и Желязо в океаните, а това са елементи смятани за жизненоважни за еукариотите.

  2. синя каска says:

    Стана ми любопитно – за безспорно умен и любознателен човек като вас(главната буква не е задължителна, освен в административно деловата сфера) колко е трудно, да се допусне, че креационистката и еволюционистката теория може би и да не се взаимоизключват. Че развитието се осъществява в процес подобен на този в селското стопанство – когато агрономи и зоолози следят и насочват естествените/природни процеси с намеси във възловите моменти.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>