Category Archives: Хигс – поле, механизъм, частица

Higgs – field, mechanism, particle

Защо имаме нужда от Хигс бозон? Защо бяха тези огромни вълнения около тази частица? Изявления като: "Тя дава маса на всички останали частици," са правилни, но е логичен въпроса: "Защо трябва масата да идва от тази нова частица?". "Божествената частица" е само метафора, която намеква, че този бозон играе централна роля в съвременните теории за […]

What should be the scope of the Higgs boson?

Sorry, this entry is only available in Български.

Where it comes the masse?

Sorry, this entry is only available in Български.

Electroweak theory and the Higgs mechanism

Sorry, this entry is only available in Български.

Higgs & mass of the fermion

Sorry, this entry is only available in Български.

(Български) Спонтанно нарушение на симетрията. Фазови преходи

Несигурният живот в един феромагнетик Механизъм на Хигс е пример за процес на “спонтанно нарушение на симетрията”, но този процес отдавна е добре известен в други области на физиката. Тази идея е предложена за първи път от Вернер Хайзенберг за феромагнитни вещества. Хайзенберг забелязал, че теорията, описваща феромагнитите има точна геометрична симетрия, докато материалът не […]