Category Archives: Earth as a single organism

Biotic regulation

Sorry, this entry is only available in Български.

Vernadsky and evolution of the biosphere

Биосферата като единна динамична система Терминът биосфера за първи път е бил представен в трудовете на френския учен Ж. Б. Ламарк (1744—1829). Но учението за биосферата като качествено различна обвивка на Земята в енергетично и геохимическо отношение било развито от В. И. Вернадски (1926 г.). Биосфера често се нарича тази част от земното кълбо, в […]

Earth (Gaia) as a single organism – the theory of Lovelock – Part 1

Sorry, this entry is only available in Български.

Theory of Lovelock – part2 – coccolithophorids

Sorry, this entry is only available in Български.

Lovelock Theory

Sorry, this entry is only available in Български.