Quantum mechanics. Beginning. Models of the atom

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Квантовата механика – основи

7 Responses to “Quantum mechanics. Beginning. Models of the atom”

 1. Калин says:

  Tуф, Тартюф ! Частица е , която има вълнови свойства придобити от нещото през което се придвижва , нещото дето не трябва да се казва. . :grin:

 2. Калин says:

  Хъм , или по-точно , предижвайки се през нищото го ускорява и му предава енергия ,както куршума предава енергия на въздуха през който преминава , само дето нищото трябва да е нещо !
  При самото измерване може да се наблюдава енергията на самия ‘куршум’ и енергията на компресирания ‘въздух’ пред куршума , който ще окажат различни влиания на обекта към когото са насочени .Ако изведнж извадим куршума от уравнението ще ни остане само енергията на ускорения ‘въдух’ и обратното .
  Така ще имаме и ефекта на вълна разпространен от ‘нищото’ и ефекта на частица ‘куршума’!2
  Не знам просто си ръзсаждавам .
  Както и да е , дано някога да с намери обяснение.

 3. Калин says:

  Днес ми се пише . :lol:
  Ако отделим ‘куршма’ и компресирания ‘въздух’ пред него, те никога няма да бъдат на едно и също място по едни и съшо време . Но и девете ще предизвикат един ‘ударен ефект’ . като ще причиннят ‘щети’. Слагайки преграда пред ‘куршума’и оставяики пространство за преминаване на ‘въздуха’ наблюдатела ще усети енергията на ‘въздуха’ .Какво ще стане ако имаме мембрана спираща само ‘куршумите’ и пропускаща компресирания ‘въздух’ през няоколко отвора ? Дали енергията на разделения ‘въздух’ ще намалее ? Ако отворите са конус !
  Оф , все тая .
  Поздрави за сайта . Готини сте .

 4. Vanya says:

  Защо да не трябва да се казва? Поле се нарича. И частицата не е като куршум, който минава през желе, а “вълничка” (“накъдрене”) в самото желе (поле).
  И още нещо – това е цитат от друга тема, където мисля, че по-добре съм обаснила природата на елементарните частици:” Електромагнитното поле от гледна точка на квантовата теория е фотонно поле. Това поле има запас от енергия и може да я отдава на порции. Намаляване на енергията на полето с h.ν означава изчезването на един фотон с честотата ν или преход на полето в състояние с намалена с единица бройка на фотони. Като резултат от такива последователни преходи в крайна сметка се достига състояние, в което броят на фотоните е равен на нула и повече да се отдава енергия от полето е невъзможно. Въпреки това, от гледна точка на квантовата теория на полето, електромагнитното поле не престава да съществува, а само се намира в състояние с възможно най-малко енергия. Тъй като в това състояние няма фотони, то е естествено да се нарича вакуумно състояние на електромагнитното поле или фотонен вакуум.Електромагнитното поле във вакуумно състояние не може да бъде доставчик на енергия, но това не означава, че вакуумът не може да се прояви по някакъв начин. Ако на поле в състояние на вакуум се изпрати достатъчно енергия, става възбуждане на полето, т.е. ражда се частица – квант на това поле. Пораждането на частица може да се опише като преход от “ненаблюдаемо” състояние на вакуум към реално състояние. ” Read more: http://bgchaos.com/760

 5. Вакрилов says:

  С благодарност за материалите, поднесени тъй, е и чайници като мен да ги схванат :)

 6. Dimitre Birindjiev says:

  Адмирации Ваня ! Съчетаването на педагогически умения и научни знания прави поднесената информация забележителна .Бих се радвал , ако продължите поредицата статии . С благодарности !

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>