Game Life

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Theory of chaos and catastrophes

3 Responses to “Game Life”

  1. dabidabidesh says:

    Когато бях дете си направих програма на асемблер за играта „Живот“ и наскоро я пуснах в браузера, но не мога да открия всички клавишни комбинации и по специално как се запазва определено състояние.

    Ще се радвам, ако някой го открие, но може и да е невъзможно, защото програмата е правена за нестандартна клавиатура.

    https://life.rekontra.net/life0.html

  2. […] Както смята Бенкс, най-непосредственото приложение на теорията на автоматите е в проектирането на самопоправящи се вериги. Още не може да се каже доколко тази теория има значение за физичните и биологичните науки. Може би тя ще окаже важно влияние при моделиране на клетъчното развитие на ембриона, на репликацията на молекулата на ДНК, на действието на мрежите от нервни клетки, на генетичните промени в еволюиращи поколения и т. н. Аналогиите с жизнените процеси се натрапват сами. Ако първичното количество от аминокиселини е достатъчно голямо и времето е неограничено, по сложните правила на прехода, вградени в структурата на материята, и според природните закони би могъл да възникне подвижен самовъзпроизвеждащ се автомат. Възможно е самото пространство-време да e дискретно, съставено от крайни единици, а Вселената, както предполагат Фредкин и други, да е клетъченавтомат, управляван от огромен компютър. Ако това е така, наричаното от нас „движение“ е всъщност имитаuия на движение: летящият космически кораб на абсолютно микро ниво в същност е един от корабите на Конуей;той като че ли се движи на макрониво, а в действителност се променят самосъстоянията на основните клетки на пространство-времето в съответствие с правила на прехода, които все още не са открити Източник: http://bgchaos.com/265/fractals/chaos-theory-and-accidents/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%… […]

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>