Demarcation problem between science and non-science

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Епистемология и логика

4 Responses to “Demarcation problem between science and non-science”

  1. […] (философията за науката) дълго са се водили спорове кой метод има приоритет – индуктивния, когато […]

  2. борис градинаров says:

    самият Голям взрив е съмнителен,защото няма как да се създаде енергия от нищо

  3. марков says:

    Тест за наука и ненаука няма гакъв какъвто си го мисли някой, защото законът за съхранение на енергията не е валиден за отворени системи. Единствения критерий е съвпадение с експерименталните данни при определени уловия на провеждане, които са отчитани от теорията при зададено место на провеждане. СТО и ОТО никога не са били валидни. Генерация на енергия от Етера съществува и хората вече ползуват генератори с допълнителна енергия на изхода си.

  4. […] “какво разделя науката и религията? ” е част от демаркационния проблем. Без претенции за […]

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>