Evolution of clay crystals

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Theory abiogenesis (origin of life from nonliving matter)

4 Responses to “Evolution of clay crystals”

 1. Стели says:

  „Високовъглеродните съединения взаимодействали помежду си и постепенно структурирали белтъчини и нуклеотиди. Животът напуснал …“
  Наличието на белтъчини и нуклеотиди явно се отъждествява с живот. Това наука или религия е?

  • Vanya says:

   Може би не издържа на строгия научен формализъм, а и аз нямам такива претенции. Това е научно-популярен блог, с акцент на втората част.
   Но религия не е :)

  • Коки says:

   В книгата си “Егоистичния ген”,Р.Докинс излага новото си определение за живот (най кратко),като проявление на “носител” и “репликатор”.В разглеждания цитат,за носител можем да приемем белтъците (тялото на който и да е организъм е изградено в болшенството си от белтъци), и репликатор – този,който преминава в бъдещето следващо поколение, а това са основно ДНК или РНК.Те са верига от нуклеотиди.Хим.сроеж на орг.вещества изграждащи живото популярно и достатъчно подробно са изложени в няколко уроци от гим. курс по биология ІХ и Х кл.Но за съжаление те не се четат и осмислят …..

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>