Dissipative systems of Prigogine

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Evolution is self-organization

2 Responses to “Dissipative systems of Prigogine”

  1. arkon123 says:

    Законът за равнопоставеността на материалните обекти изисква ако се твърди нещоза обект или система от микросвета същото да е валидно и в нашия макросвят .ако някой успее да построи къща поставяйки строителни материали на една купчина и очаквайки да се самопостроят тогава и само тогава ще докаже тезата си за самоорганизация на материята.

    • Vanya says:

      Няма резултати за “Закон за равнопоставеността на материалните обекти”. казва Гугъл. Няма такъв закон. Различни закони важат за микро и макро обектите. Прочетете Квантовата механика, в частта за Фундаменталните взаимодействия и ще се убедите, че такива сили не действат между вашите тухли. Освен това има консервативни и дисипативни системи. Има и отворени и затворени и навсякъде взаимодействията водят до различни резултати. Прочетете и малко за Теорията на относителността и ще видите колко е различно, когато скоростите доближат скоростта на светлината. На нищо не може да се разчита, че ще е същото – ни време, ни дължини, ни едновременност. Весели празници! Мир и Любов!

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>