Space-time of Minkowski

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Theory of relativity and absolute

One Response to “Space-time of Minkowski”

  1. Dimitar Kuzmanov says:

    Ако t2=t1 или събитията стават едновременно S12= d и имаме чисто пространственоподобен интервал. Но d е винаги реална, от там и S12 , следователно не може да имаме причинно-следствено обусловени събития.
    Забележка (моя, ДИК): Мисля, че точно върху правдивостта на горното твърдение се е замислил и проф.Н.Козырев… този по-горе повдигнатият текст е част и от Теорията на времето на Н.Козырев, който твърди, времето се разпространява мигновено (t2=t1) във време-пространството… и все пак държи на наличието на причинно-следствената връзка между двете събития…, но също така той внушава, че има асиметрия (какво ще рече това?)… и също така, какъв би-бил интервала за случая описван от Козырев!?… Също така, какъв би-бил чисто теоретично интервала за материални частици, които биха се движили със скорост по-голяма от тази на светлината (c << v)???

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>