Spin

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Квантовата механика – основи

3 Responses to “Spin”

  1. Йордан says:

    В примера за запазване на изоспина имаш грешка при знака на пи-мезона :)

    • Vanya says:

      Благодаря много! Оправих го! Ето такива читатели най-обичам :)

  2. […] Спинът може да приема само дискретни величини и тези величини са винаги цяло число или половин цяло число и се квантува не само величината на спина, но и неговата посока или ориентация. Спинът може да бъде определен като вектор, успореден на оста на спина, а проекциите или компонентите на този вектор спрямо кое да е направление в пространството трябва да имат стойности, които са цяло число или полуцяло. […]

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>