Weisskopf quantum ladder

Sorry, this entry is only available in Български.

Read more ...

Квантовата механика – основи

One Response to “Weisskopf quantum ladder”

  1. ivo_isa says:

    Молекулите показват структура(променят своята вътрешна енергия на въртене и трептене) при енергии по-малки от една стохилядна от eV до 1,7eV – в диапазона на микровълните и инфрачервените лъчи. Видимата светлина може да разкъса молекула с енергии от 1,7eV до 3,5eV. Може и да възбуди атомите (да изпрати електрон на по-високо ниво в обвивката), следователно атомите показват структура още при тези енергии. Но йонизацията им започва от ултравиолетовия диапазон при енергии от 4eV до 120eV – еднозарядни и многозарядни йони. Но да оголим напълно по-тежко ядро ще са необходими още по-високи енергии – от областта на рентгеновите лъчи до няколко десетки KeV. Дотук все още имаме атомна система или нейни остатъци. Ядрото показва своята структура при енергии от няколкостотин KeV до няколко десетки MeV – областта на гама лъчите.
    Така, че границите на тези нива са доста размити и широки.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>