Категория Архив: Решава Логиката

Камбрийският взрив и трилобитите

На въпроса за преходните форми не може да се отговори кратко. Той е обширен и многостранен и едва ли ще се събере в една публикация. Затова да започнем с един лесен въпрос: Къде са тайнствените полуриби – полувлечуги? “Например в миналото трябва да са живели организми полуриба – полувлечуго, които, въпреки че все още са […]

Преходът към хорди и гръбнаци

Любим метод на Х.Я. (а и на всички креационисти) е да внушава, че еволюционистите имат абсурдни идеи, които той самия си измисля: “Безгръбначните имат твърда част, намираща се от външната им страна, докато рибите са гръбначни и твърдата им част е разположена във вътрешността на тялото им. За осъществяването на една такава величествена “еволюция” е […]

Променят ли се животните и растенията

Ако има тема, която е способна да нажежи страстите в някой форум това е темата за Еволюцията. Не е ли странно защо никой не спори така за квантова физика например? Взаимни нападки като между футболни фенове. Може би както от футбол, така и от биология всички разбират? Този спор е стигнал съдебните зали в САЩ […]

Приложение: кратка таблица на еволюцията

Ера и период (продължителност) Условия на околната среда Развитие на растителния свят Развитие на животинския свят Неозойска ера Кватернер (1.8 млн. години пр. н.е.) Неколкократно застудяване и поява на ледникови периоди. През този период окончателно се оформя днешния вид на континентите. Развитие на студоустойчива растителност заради наличието на ледникови периоди. Съвременния растителен свят се оформя. […]

Еволюцията на костенурките

Преди 345-395 милиона години, през девон, на сушата излизат първите гръбначни животни – ръкоперковите риби, от които по-късно произлизат земноводните. Влечугите се появяват през следващия период – карбон и вече напълно се откъсват от водната среда. Костенурките излизат на еволюционната сцена в края на триас, преди около 220 милиона години – преди динозаврите, влечугите, бозайниците […]

Лъжи, нагли лъжи, статистика и вероятност – Ян Масгрейв

Според мен, преди да обърнем внимание на възраженията срещу еволюционната теория, трябва да се запознаем поне бегло какви хипотези и теории ни предлага науката по въпроса за произхода на живота. Опитах се в този сайт да направя това, но излезе, че едва ли ще успея скоро да представя всичко важно. Същевременно под темите ми, все […]

Дигитално/аналогово мислене и Булева алгебра – част 1

Аналоговото и дигиталното мислене Около 70-те години на 20-ти век цивилизацията навлезе в нова фаза – дигиталната. Възниква нов тип мислене – дигитално, мислене, което се основава на принципите на формалната математическа логика. Тази логика има за база една двойка понятия: “да” и “не“, 1 и 0. Цялата уникалната картина на света се съставя единствено […]

Таблица на истинността. Правила. Съвършена дизюнктивна нормална форма – част 2

Таблица на истинността Съществува прост и нагледен начин да се провери еквивалентността на A и B – това е т.н. таблица на истинността, т.е., таблица, където се написват всички възможни варианти от стойности на истината за всяка входяща логическа променлива и съответните на тях стойности на съставното съждение. По дефиниция, две съждения са еквивалентни, ако […]

Карти на Карно(Вейч) – част 3

Карти на Карно Опростяването на логическите изрази може да бъде досадна работа, особено ако трябва да запомняме всичките тези правила. За тези, които имат пространствено-образно мислене може да се окаже по-удобно да се използват така наречените карти на Карно. Измислени през 1952 от Едуард В. Вейч и усъвършенствани малко по-късно от Морис Карно, физик от […]

Полиномът на Жегалкин – част 4

Дизюнктивни нормални форми Всяка булева функция може да се изрази чрез три операции: &, и ¬ x y = x&¬y ¬x&y x ↓ y = ¬x&¬y x ↔ y = x&y ¬x&¬y x ← y = x ¬y x → y = ¬x y x | y = ¬x ¬y Като прилагаме горните формули можем […]