Биотичната регулация

Биотичната регулация – каква е разликата

Концепцията за биотичната регулация е формулирана от руския физик проф. Горшков. Той смята, за разлика от Лавлок, че не цялата планета, а само ненарушените биоти са способни да създават устойчивост.

Снимка: pergam-club.ru

Какво е това “биота” и важни ли са естествените биоти

Под термина биота се разбира съвкупност от живи организми (бактерии, гъби, растения, животни), населяващи дадена област. Например, може да се говори за глобална биота, биота на океана, биота на гори, блата, езера. Биосферата е биота, заедно с окръжаващата я среда, включително мъртвите органични и неорганичните вещества, използвани от живите организми.

Фундаментална е разликата между нарушената и ненарушената (естествена) биота. За разлика от нарушената биота (ниви, пасища и др.), естествената биота не е случаен набор от организми, а вътрешно регулиращи се екологични съобщества биологични видове, имащи строго определена плътност на числеността и употребяващи строго определени потоци енергия.

На биотична регулация на окръжаващата среда, на ефекта “Гея” може да се разчита само при ненарушена биота.

Снимка: suniland.hu

Някои данни

В днешно време са налице всички признаци за глобална екологическа криза:

  • натрупване на атмосферен CO2;
  • пренасищане с биогенни вещества, най-вече азотни съединения или т.н. еутрофизация на крайбрежни и пресни води;
  • настъпление на пустините
  • затопляне на климата и т.н.

Но това, което е сериозна опасност е безпрецедентното нарушаване на естествените биоти.

1900г. 2000г.
отношение на площта на разрушените екосистеми / ненарушени екосистеми 20% 63%
употреба (разхищение) на чиста първична фотосинтезирана продукция 1% 40%
отношение на биомасата на самите хора и развъжданите от тях културни растения и домашни животни/ всички естествени видове на сушата 1% 20%

[World Resources, 1990].

 

Под биотична регулация се разбира способността на естествените съобщества за компенсиране на смущенията в околната среда. При това скоростта на въстановяване е примерно пропорционална на величината на отклонението от равновесното положение.

 

Да, но тази закономерност важи само в известни граници – докато стойността на отклонението не е достигнала някакъв критичен праг. След него отрицателните обратни връзки се сменят с положителни, т.е. колебанията вместо да затихват, се засилват до пълен разпад. Според някои изследователи този праг е вече прехвърлен.

Още по-сериозна опасност се крие в генетичната дезорганизация на биотата и като следствие – загуба на паметта за механизма на биотичната регулация, предавана от поколение на поколение.

 

Снимка: Egor Sharov, Egor Burba

Запазването на естествените биоти е шанса ни за оцеляване

Стабилизиращият отбор е ефективен само в условията на природната екологична ниша на конкретния биологичен вид. Индивидите с нормални или с незначителни изменения в генетичната програма образуват популация, в генома на която се пази информация за онези свойства на вида, отговарящи за съхраняването на оптимална околна среда.

Обаче при разрушаване на естествените условия на обитаване предимството на такива екземпляри се губи за сметка на такива с нарушен геном, с изтрита памет за структурата и оптималната численост на дадено вид, които са необходими за подържане на определени условия на околната среда. И това се отнася не само за домашните животни и културните растения, отдавна откъснати от природните си корени, но и за множеството съседстващи с човека видове (домашни мишки, градските птици като врабци, гълъби, чайки и др.), чиято изходна екологична ниша е била деформирана под натиска на цивилизацията.

 

Когато човекът “усвои” цялата биосфера и даже доста по-рано, механизма на регулация и стабилизация на околната среда може да бъде загубен вече в глобален мащаб. И тогавана “стопанина на планетата” няма да му остане нищо друго, освен да вземе управлението на околната среда в свои ръце, т. е. да замени биотичната регулация с техногенна. Но това едва ли ще бъде по неговите възможности.

Основните усилия трябва да се насочат не толкова срещу промишлените замърсявания (от които, наистина има голяма вреда), а за опазване и възстановяване на районите с дива природа, на естественните биоти на сушата и Световния океан.


Снимка: capuchins.purzuit.com

 

Ако продължим да “усвояваме” и “облагородяваме” природата неминуемо ще стигнем до екологична катастрофа. Да я преживеем нямаме практически никакви шансове.

Тази катастрофа със сигурност ще се преживее от биосферата, макар че за възстановяването й ще потрябва време, може би десетки или даже стотици хиляди години. Но дори да е възможно теоретично това възстановяване на биотичната регулация в следкатастрофичната ера, то в тази отново възродена биосфера вече няма да има място нито за човека, нито за обитаващите днес видове едри животни.

Снимка: Marc Pelissier, преработена bgchaos

Източник: Биотическая регуляция и устойчивое развитие , Виктор Георгиевич Горшков, проф., доктор физ.- мат. наук , Анастасия Михайловна Макарьева, канд. физ.- мат. наук

БИОТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, В.В. Горшков*, В.Г. Горшков**, В.И. Данилов-Данильян***, К.С. Лосев****, А.М. Макарьева

Гея е готова да обяви война на нашата цивилизация

На конференцията на климатолозите в Dartington Hall, Джеймс Лавлок призовава да се спре замърсяването на околната среда, защото нашата планета “съзнателно” ще ни унищожи.

Последните изменения в климата, зачестилите наводнения и жеги през лятото, може би са началото на бойните действия против човечеството.

“Сега ние сме мишената на Гея, ние фактически вече сме в състояние на война с нея”. Лавлок смята, че даже прословутия протокол от Киото за съкращаване на вредните емисии е жалка полумярка и слаб опит да се отложи катастрофата.

Източник: World ‘appeasing’ climate threat, BBC News

Джеймс Лавлок: Ядрената енергетика – единственото зелено решение

В статия за британския “The Independent” от 24 май 2004 г. Д. Лавлок призовава своите съратници от зелените да се откажат от “погрешното си противопоставяне” на ядрената енергетика, защото тя е единствения ефективен начин за борба с емисиите парникови газове. Пълния текст на оригиналната статия може да прочетете тук .

Ние не можем да продължаваме да извличаме енергия от изкопаеми горива, и няма никакви шансове, че възобновяемите източници, енергията на вятъра, водата и приливите ще успеят да ни дадат достатъчно количество енергия своевремено. Ако имахме в запас 50 години или повече, ние бихме могли да направим тези източници основни. Но ние нямаме 50 години, Земята е толкова отровена с коварната отрова на парниковите газове, че даже ако сега веднага спрем изгарянето на изкопаеми горива, последствията на това, което вече сме направили, ще оказва влияние още 1000 години.

Противниците на ядрената енергия основават своите доводи на необясним страх, подкрепен от белетристика в холивудски стил, на “зеленото” лоби и медиите. Тези страхове са необосновани – ядрената енергия от самото начало, през 1952 г., се оказа най-безопасния от всички източници на енергия.

Даже ако са били прави относно опасността от използването й – а те не са прави – широкото й използване от целия свят като основен източник на енергия може да представлява незначителна опасност в сравнение с опасността от смъртоносните вълни топъл въздух и повишаването на нивото на моретата, способно да залее всички крайбрежни градове на света.

Ние нямаме време да експериментираме с футуристични източници на енергия; цивилизацията е в опасност, и трябва сега да използваме ядрената енергия – единствения безопасен, достъпен източник на енергия – или ще пострадаме от болката, която вече в скоро време ще ни причини оскърбената планета.

Прочети още ...

Земята като единен организъм

Вашият коментар

Or

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*


Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>