Спиралите

Въведение

На надгробния камък на Якоб Бернули, един от известното швейцарско семейство математици, е изсечено изображение на спирала с надпис: Eadem mutata resurgo (изменяйки се, аз възкръсвам същата). Развитието с непрекъснатото образуване на спирални цикли е едно от решенията на Природата на задачата за оптимални “жизнени маршрути”. Спиралата е една от най-разпространените фрактални форми във Вселената, описваща както взаимодействията на звездните системи и съществуването на живота.

2D Спирали

Спирали (от лат. spira, гр. speira – витка), плоски криви линии, обикалящи безброй пъти около някаква точка, които с всяка обиколка се приближават или се отдалечават от нея. Ако изберем тази точка за полюс на полярна координатна система , то полярното уравнение на спиралата има общ вид:

така, че

или при всякакво j. В частност, спирали се получават, ако f(j) e монотонно нарастваща или намаляваща положителна функция.

Архимедова спирала

Формата на спирално завитите раковини привлякла вниманието още на Архимед(3 в. до н. е.). Той видял в тях една удивителна крива, която наричат с неговото име. В съчинението си “За спиралите” той показва как намира площта на сектор от тази спирала, което бил един от първите примери за квадратура на криволинейна област.

 

Архимедовата спирала е крива, описана точка, равномерно движеща се по права в същото време, докато тази права равномерно се върти в равнина около точката О. Полярното й уравнение е най-простото от семейството на спиралите:

, където

  • е разстояние;
  • е ъгъл (в радиани)
  • k е параметър на спиралата – отместването ,като е стъпката на спиралата, която е постоянна.

play

 

Архимедовата спирала описва ръст, който просто нараства константно, за разлика от логаритмичната спирала, която нараства пропорционално на размерите си.

 

Обобщени архимедови спирали

Но излиза, че прочутата архимедова спирала е само частен случай и през 1854г. Сачи (Sacchi) , извел формулата на обобщените архимедови спирали:

=n

Като променяме n получаваме различни видове спирали,:

n=1- архимедова спирала n=1/2-спирала на Ферма n=-1-хиперболична спирала n=-2- литуус

 

Спирала на Ферма

2=k2

Заради параболичната й формула се нарича съшо параболична спирала. Френски математик Пиер Ферма започнал да я изучава през 1636г. и й дава своето име.

За всяко положително отговарят 2 стойности на с противоположни знаци (=+k1/2 и =-k1/2). Като вземат и двата резултата се получава двойна симетрична спирала.

 

Прочутият символ от източната философия “ин и ян” е на практика спирала на Ферма. Казват, че помагала и при медитация.

Хиперболична спирала

.=1

Първо изучена от Пиер Вариньон – 1704, а по-късно от Бернули и Роджър Кот (1722).

Хиперболичната спирала е кривата, която се описва от точка, движеща се по въртяща се права така, че разстоянието й до центъра на въртене се изменя обратно пропорционално на ъгъла на завъртане.

Името хиперболична е заради хиперболичния тип уравнение. Наричат я още обратна и спирала на Кот.

 

Литуус (Lituus)

2.=1

Наречена е на вид тромпет от Древен Рим – lituus. Описана от Робърт Йетс и Кот.

Използва се широко в изкуството под името “волюта”

Логаритмична спирала (Spira Mirabilis)

Декарт (1596-1650) я открива през 1638г. и изследва свойства й. Тя може да се опише аналогично на архимедовата, но точката върху въртящата се права не се движи с постоянна скорост, а със скорост, нарастваща пропорционално на разстоянието от центъра й. Полярното й уравнение е:

=.еkj

Тази спирала се нарича и равноъгълна, защото пресича всички радиуси под постоянен ъгъл,
при това cotg() = k.

play

 

Определянето на дължината на дъгата на логаритмичната спирала е дадено от италианския учен Торичели. Дължината на дъгата е пропорционална на разликата на дължината на радиус-векторите, прекарани в краищата на дъгата.

Тя е свързана и с числата на Фибоначи и се среща при живите организми най-често. Например, с нея се описва подреждането на семената на слънчогледа, формата на раковините и др.

Мишата задача

N мишки се пускат в ъглите на стая с N еднакви стени и всяка се движи с постоянна скорост към най-близката съседна мишка. Следата, която оставят мишоците е логаритмична спирала.

Тази задача е известна и във вариант за бръмбари, котки и кучета.

play

Клотоида (крива на Корну, Ойлерова спирала, Спирала на Бернули)

Клотоидата е двойна спирала, крива, чиято кривина расте с увеличаването на разстоянието от началото. Радиусът на кривината е обратно пропорционално на дължината на дъгата, измерена от началото.

пирала се определя от две уравнения с интеграли, които се смятат с приближение:

Тази крива се използва за описване на енергийното разпределение на дифракцията при един отвор във вълновата теория.

Част от клотоидата е задължителна в нормите за пътно строителство за преходна крива. Тя осигурява постоянна скорост при преминаване от права в крива и обратно.

3D Спирали

Винт

Ако една точка, завъртайки се в кръг x=cos(t) и y=sin(t) се движи и равномерно в направление z, ще опише пространствена спирална цилиндрична спирала или винт.

x=R.cos(t)

y=R.sin(t)

z=a.t      (a e константа)

Винт е най-късият път между две точки върху цилиндър (при положение, че не са една над друга). Ако спиралата се върти по часовата стрелка и при това се отдалечава от нас това е дясна спирала. Стандартните винтове, гайки и болтове са винаги десни.

Конични спирали

За архимедов тип конична спирала:

x=(h-z)/h.R.cos(az)

y=(h-z)/h.R.sin(az)

z=z

където h е височина на конуса, R е радиус, а а е константа.

Локсодрома

Локсодромата е спирала, която се развива върху сферична повърхност. Тя пресичаща всички меридиани под един и същи ъгъл – свойство полезно в картографията. )

Параметрично представяне:

x=cos(t) cos [1/tan (at)]

y=sin(t) cos[1/tan (at)]

z= -sin [1/tan (at)]      (a e константа)

Може да намерите, че x2+y2+z2=1, което доказва, че локсодромата лежи върху кълбо.

Ешър – локсодроми

Ешър – curl_up

Ешър – още спирали

Ешър (M.C. Escher) е холандски художник-математик. Уникален майстор на парадоксални рисунки, невероятни пространства и фантастични мозайки. Един човек със сетива за красотата на математиката. Препоръчвам Ви го горещо.

Спирални повърхности – раковини

Ако окръжност с намаляващ диаметър се движи по траекторията на конична спирала, ще се образува повърхност на раковина. Ето системата от параметрични уравнения, които я представят:

x = 2*(1 - е^(u/(6*π)))*Cos[u]*Cos[v/2]^2,
y = 2*(-1 + е^(u/(6*π)))*Cos[v/2]^2*Sin[u],
z = 1 - е^(u/(3*π)) - Sin[v] + е^(u/(6*π))*Sin[v]}
За охлювите, тези удивителни спирални създания, ще има повече в следващите теми .
Прочети още ...

Спиралите-кривите на живота

1 отговор към “Спиралите”

  1. Силвия казва:

    Благодаря Ви за така събраната информация. Не предполагате на колко свои въпроси намерих отговор.

Вашият отговор на Силвия Отказ

Or

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*


Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>