Да разиграем следния пример като даден чисто произволно оценка за резултатите от конфликта:

Индивидът, получил по-високи оценки, т.е. имащ средно по-голяма печалба, това е индивид, който ще остави след себе си по-голям брой свои гени в генофонда.

Ако искате да получавате правдоподобни резултати въвеждайте:
* За победа >0;
* За загуба <За победа;
* За сериозна рана <0;
* За загуба на време <0;
* Общ брой на популацията >0
За победа: точки
За загуба: точки
За сериозна рана: точки
За загуба на време заради дълъг двубой: точки
Общ брой на популацията: броя

Двубой Гълъб с гълъб Ястреб с ястреб Гълъб с ястреб Ястреб с гълъб
Победител 40 50 0 50
Загубил -10 -100 винаги победен винаги победител
Средна печалба 15 -25

Резултат: гълъби: 5 бр. ястреби: 7 бр.