Tag Archives: зараждане на живота

Защо именно от въглерод и вода

Но защо именно от въглерода се изграждат молекулите на живота, а водата е преобладаващото вещество в живите същества? Причината е в температурните условия на Земята и първичната й атмосфера: Метанът и амонякът са в газообразно състояние и не могат да са разтворители, а полимерните молекули на основа силиций са твърде инертни при тези условия. Въглеродната […]